About

Zdzisław Szubski                                                                                                                                                                                                                           miejsca   na podium na Mistrzostwach Świata Flatwater:
BRĄZ, 1977 Sofia/BUŁGARIA, K4 10 000 m, SREBRO, 1978 Belgrad/JUGOSŁAWIA, K4 10 000 m, SREBRO, 1979, Duisburg/NIEMCY, K4 10 000 m, SREBRO, 1981, Nottingham/ANGLIA, K4 10 000 m, 7 - PLC. 1980, OLIMPIC GAMES MOSCOV, K2 500 m.  REKORD Guinnessa K2 968 km bez przystanków ( z A.Dziura) i K1 252,900 km w ciągu doby. Nowy Rekord Guinnessa, rzeka BRDA / Bydgoszcz K20, 40 m / 20 zawodników, 23.06.2012.  

Zdzisław Szubski places on the podium at the Flatwater World Championships:
BRONZE, 1977 Sofia / BULGARIA, W4 10 000 m, SILVER, 1978 Belgrade / YUGOSLAV, K4 10 000 m, SILVER, 1979, Duisburg / GERMANY, K4 10 000 m, SILVER, 1981, Nottingham / ENGLAND, K4 10 000 m, 7 - PLC. 1980, OLIMPIC GAMES MOSCOV, K2 500 m. Guinness World Record K2 968 km without stops (from A.Dziura) and K1 252,900 km per day. New Guinness Record, river BRDA / Bydgoszcz K20, 40 m / 20 competitors, 23.06.2012.

Właściciel firmy „Rio Zdzislaw Szubski„ Urodzony w Grudziądzu, 26.01.1958. Rozwiedziony z Mirosławą z d. Pasińska. zm. 25.03.2020. Syn Sebastian Szubski ( ur.26.04.1981 w Bydgoszczy). Olimpijczyk z Athen 2004, Ojciec Zbyszko Szubski zm.17.07.2019. Matka Jadwiga z d. Zajączkowska  zm. 21.08.2008. Dziadek Stanisław Zajączkowski, zm.01.01.2000 urzędnik miasta Grudziądz, żołnierz Armii Andersa, uczestnik walk pod Monte Casino.

Owner of the company "Rio Zdzislaw Szubski" Born in Grudziądz, on January 26, 1958. Divorced from Mirosława née Pasińska. d. 25/03/2020. Son Sebastian Szubski (born on April 26, 1981 in Bydgoszcz). 2004 Olympian from Athens, Father Zbyszko Szubski d. on July 17, 2019. Mother Jadwiga née Zajączkowska d. 21.08.2008. Grandfather Stanisław Zajączkowski, d. on 01/01/2000, clerk of the city of Grudziądz, soldier of the Anders Army, participant in the battles at Monte Casino.

Edukacja - Education

1973 jesień powołany do Centralnego szkolenia juniorów w Poznaniu. 1976 ukończenie Szkoły Zawodowej. W tym samym roku powołany do Centralnego szkolenia seniorów, młodzieżówka w Bydgoszczy.1979 matura i dyplom zawodowy w Technikum Samochodowym w Bydgoszczy. W tym samym roku powołany do odbycia służby wojskowej w Pile a następnie w Bydgoszczy. Przełom 1979-84 studia i dyplom mgra na AWF w Warszawie, trener II klasy. 2012 trener I klasy w kajakarstwie klasycznym. Expert ICF, Seminaria „ Development Program” w Afryce.

1973 autumn appointed to the Central Junior Training Camp in Poznań. 1976 graduation from the Vocational School. In the same year, he was appointed to the Central Training Camp in Warsaw of Seniors, youth school in Bydgoszcz. 1979 Matura exam and professional diploma at the Automobile Technical School in Bydgoszcz. In the same year, he was called up to perform military service in Piła and then in Bydgoszcz. Breakthrough 1979-84 studies and diploma at the University of Physical Education in Warsaw, 2nd class trainer. 2012 1st class coach in classic canoeing. Expert ICF, Development Program Seminars in Africa.

Kariera zawodnicza - Professional career

1974 Ostrołęka, Mistrzostwa Polski Młodzików, 2 złote medale w K1 500m i 1000m. 1975 Żywiec, 2 złote medale Mistrzostwa Polski Juniorów, K2 500 m i 1000m z Januszem Bierniakowiczem. 1975 start w nieoficjalnych Mistrzostw Świata Juniorów w Castel Gandolfo / Włochy w kategorii K2 500 m, IX miejsce z J.Bierniakowiczem ( choroba Janusza zdyskwalifikowała z walki o medal. Tydzień po starcie we Włoszech w Mistrzostwach Państw  Zaprzyjaźnionych „Drużba, w Moskwie, brązowy zasłużony medal (przegrana tylko z dwoma osadami ze Związku Radzieckiego). Mistrzostwa Świata Seniorów; 1977 brązowy medal K4 w Sofii. 1978 srebrny medal, K4 w Belgradzie. 1979 srebrny medal K4 w Duisburgu. 1980 7 miejsce w K2 500 m na Olimpiadzie w Moskwie z Waldemarem Merkiem. 1981 srebrny medal K4 w Nottingham. 1982 K4 w Belgradzie VIII pozycja.Wszystkie pięć startów w osadzie K4 na dystansie 10 tyś metrów. 1986 złoty medal Mistrzostw Polski na długim dystansie, rzeka Brda. Między czasie starty międzynarodowe na akwenach wodnych całego Świata.

1974 Ostrołęka, Polish Youth Championships, 2 gold medals in K1 500m and 1000m. 1975 Żywiec, 2 gold medals of the Polish Junior Championships, K2 500 m and 1000 m with Janusz Bierniakowicz. 1975 start in the unofficial Junior World Championships in Castel Gandolfo / Italy in the K2 500 m category, 9th place with J. Bierniakowicz (Janusz's illness disqualified him from fighting for a medal. A week after the start in Italy in the Championships of Friendly States "Druzhba, in Moscow, bronze deserved medal (lost to only two settlements from the Soviet Union) Senior World Championships; 1977 bronze medal K4 in Sofia. 1978 silver medal, K4 in Belgrade. 1979 silver medal K4 in Duisburg. 1980 7th place in K2 500 m at the Olympics in Moscow with Waldemar Merk. 1981 silver medal K4 in Nottingham. 1982 K4 in Belgrade VIII position. All five starts in the K4 settlement at a distance of 10,000 meters. 1986 gold medal of the Polish Long-distance Championships, the Brda River. In the meantime, international competitions on waters around the world .

1985 Rekord Guinnessa, K2 968 km, bez wysiadania z kajaku od Oświęcimia do Westerplatte, Polska, rzeka Wisła w 127 godzin, wraz z Andrzejem Dziurą, 1987 Rekord Guinnessa, K1 24 godziny, 252,9 przez 13 lat NIE POBITY ).

1985 Guinness record, K2 968 km, without getting off the canoe from Oświęcim to Westerplatte, Poland, the Vistula river in 127 hours, with Andrzej Dziura, 1987 Guinness record, K1 24 hours, 252.9 for 13 years NOT beaten).

Kariera trenerska - Coaching career

1987-93 główny trener reprezentacji  Portugalii, 1994-2004 główny trener reprezentacji Brazylii, 2005 - 2009 główny trener reprezentacji Grecji, 2009-2010 koordynator Polskiego Związku Kajakowego, 2011 - 2014 główny trener reprezentacji Chile, 2014 - 2016 główny trener reprezentacji Puerto Rico. Od 10 grudnia 2016 wiceprezes d/s szkolenia sportowego Polskiego Związku Kajakowego. 2019 koordynator współpracy między Chińskim i Greckim Związkiem Kajakowym a Polskim Związkiem Kajakowym.  

 1987-93 head coach of the Portuguese national team, 1994-2004 head coach of the Brazilian national team, 2005–2009 head coach of the Greek national team, 2009-2010 coordinator of the Polish Canoe Federation, 2011–2014 head coach of the Chile national team, 2014–2016 head coach of the Puerto Rico national team. From 10 December 2016, vice-president for sports training of the Polish Canoe Federation. 2019 coordinator of cooperation between the Chinese and Greek Canoe Union and the Polish Canoe Union. 

PORTUGAL HEAD COACH                                                                                       

RACICE-W-CUP 

   BRAZIL HEAD COACH

GREECE HEAD COACH

                                                                                                                                         CHINA COACH WOMEN KAYAK

Najważniejsze wyniki podczas kariery trenerskiej  The most important results during a coaching career.

Starty w Igrzyskach Olimpijskich - Starts in the Olympic Games

1988 SEUL, S/F K1,K2, 1992 BARCELONA Final K1 1000m VIm Jose Garcia, 1996 ATLANTA  Final K1 1000m VIIIm Sebastian Cuattrin, 2000 SYDNEY K2 S/F, 2004 ATHENY K1,K2 500m, 1000m S/F ( start syna Sebastiana w barwach Brazylii ), 2008 PEKIN S/F C1 1000m Andreas Kiligharidis, zm.13.05.2013.

Starty w Mistrzostwach Świata                   World Cup starts

1987 Mistrzostwa Świata Juniorów / Belgrad, 1987 MŚ / Duisburg, 1989 MŚJ / Dartmoud, K4 500 m, srebrny medal, pierwszy w historii kajakarstwa Portugalii, 1989 MŚS / Plovdiv, brązowy medal Jose Garcia pierwszy w historii, K1 10 km, K1 1000 m. VII m, 1990 MŚS  Poznań, K1 1000m VII m, 1991 MŚ / Paryż, K1 1000m VII m., 1993 MŚ Kopenhaga, 1994 MŚ / Meksyk, 1995 MŚJ / Tokio, 1995 MŚ / Duisburg, 1997 MŚJ / Lahti, 1998 MŚS / Szeged,1999 MŚ / Duisburg, 2001 MŚ /  Poznań, 2002 MŚS / Sevilla, 2003 MŚS / Duisburg, 2005 MŚ  Zagrzeb, C1 1000m FB II m, Andreas Kiligharidis, 2006 ME, Athens / U23 K1 500 m, brązowy medal, Athina Aleksoupoulou, 2006 MŚ / Szeged, IV m, C1 1000m Andreas Kiligharidis, 2007 MŚ / Duisburg, II m. FB, 2008 ME / Milano, C1 10 km, brązowy medal i klasyfikacja na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, 2009 MŚS / Dartmoud.

2010 MŚS / Poznań, 2011 MŚS / Szeged, 2013 MŚS / Duisburg, 2014 MŚS / Moskwa, K1 200m IV m Eddie Montanez,  zm.04.11.2018 rzeka Brdy podczas treningu. 2015 MŚS / Milano, 2016 MŚS ( Para ) / Duisburg,2017 MŚS / Szeged, 2018 / MŚS Racice, 2019 MŚS / Szeged.

Starty w Pan American Games                   Starts at Pan American Games

1995 MAR del PLATA / Argentyna 2 brązowe medale w K1 i K2, 1999 WINNIPEG / Kanada, 2 srebrne i 3 brązowe medale, 2003 S.DOMINGOS / Santa Dominikana, 1 złoty,        3 srebrne i 1 brązowy medal, 2011 GUADALAHARA / Mexico start z reprezentacją Chile S/F. 2015 TORONTO / Kanada start z C2 J.Tafra/J.Tafra  Final 6m.

Starty w Igrzyskach Śródziemnomorskich Starts in the Mediterranean Games

2005 ALMERIA / Hiszpania, 2007 PESQUARA / Włochy z reprezentacją Grecji. Starty bez medali.

Odznaczenia i medale                        Decorations and medals

1978 Brązowy Krzyż za Zasługi dla PRL, 1979 medal w Uznaniu za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej nr 118 Urzędu Wojewódzkiego Bydgoszczy, 1980, Medal „Mistrza Sportu”,Polski Związek Kajakowy.1989, Srebrny Medal Ministra Sportu Portugalii „Bons Servicos”, 2013 Złoty Medal za zasługi dla sportu od Prezydenta Republiki Chile.

Hobby - Hobby

kolekcja win, motoryzacja, renowacja i kolekcja Trabantów, fan i właściciel Harley Davidson, model Fat Boy 2008), Jawa GM 500, znajomość języków; angielski, francuski, portugalski, rosyjski,  hiszpański, aktualnie nauka niemieckiego i greckiego.

  
   JUNAK / ŁĄŻEK                                                   JAWA / POLONIA BYDGOSZCZ  
         

                    HARLEY DAVIDSON Fat Boy & TRABANT 1.1